18.5.2018
LIBE_PR(2018)621031
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om avsikten att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Konungariket Marocko som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
(COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Claude Moraes

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 338kWORD 47k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy