Mietintöluonnos - LIBE_PR(2018)622176Mietintöluonnos
LIBE_PR(2018)622176

MIETINTÖLUONNOS
vähemmistöjä koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa
(2018/2036(INI))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: József Nagy

22.5.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: