Ziņojuma projekts - LIBE_PR(2018)622176Ziņojuma projekts
LIBE_PR(2018)622176

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā
(2018/2036(INI))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: József Nagy

22.5.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: