19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Андрейс Мамикинс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 213kWORD 87k
Правна информация - Политика за поверителност