19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Andrejs Mamikins

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 210kWORD 79k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik