19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Andrejs Mamikins

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 197kWORD 84k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika