19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Andrejs Mamikins

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 195kWORD 85k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö