19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Andrejs Mamikins

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 209kWORD 79k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika