19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Andrejs Mamikins

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 205kWORD 79k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika