19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Andrejs Mamikins

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 218kWORD 81k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia