12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250 (COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик (по становище): Моника Холмайер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 309kWORD 107k
Правна информация - Политика за поверителност