12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250 (COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Monika Hohlmeier

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 268kWORD 107k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika