12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250 (COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Monika Hohlmeier

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 275kWORD 106k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö