12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250 (COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Monika Hohlmeier

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 284kWORD 95k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika