12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Monika Hohlmeier

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 277kWORD 96k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika