12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250 (COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Monika Hohlmeier

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 290kWORD 108k
Juridische mededeling - Privacybeleid