12.11.2018
LIBE_PR(2018)630441
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250 (COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Monika Hohlmeier

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 277kWORD 106k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy