14.10.2019
LIBE_PR(2019)642874
NACRT PREPORUKE
o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona
(15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Jadwiga Wiśniewska

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 162kWORD 45k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti