24.10.2019
LIBE_PR(2019)642987
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси
(COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Биргит Зипел

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 622kWORD 174k
Правна информация - Политика за поверителност