24.10.2019
LIBE_PR(2019)642987
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades
(COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Birgit Sippel

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 455kWORD 152k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika