24.10.2019
LIBE_PR(2019)642987
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās
(COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Birgit Sippel

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 545kWORD 164k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika