24.10.2019
LIBE_PR(2019)642987
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken
(COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Birgit Sippel

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 495kWORD 200k
Juridische mededeling - Privacybeleid