24.10.2019
LIBE_PR(2019)642987
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach
(COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Birgit Sippel

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 528kWORD 161k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia