Raporti projekt - LIBE_PR(2020)653810Raporti projekt
LIBE_PR(2020)653810

  RAPORTI PROJEKT
  ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta
  (2020/2072(INL))
  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Raportöör: Michal Šimečka

  1.7.2020

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: