Ziņojuma projekts - LIBE_PR(2020)653810Ziņojuma projekts
LIBE_PR(2020)653810

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  ar ieteikumiem Komisijai par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi
  (2020/2072(INL))
  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Michal Šimečka

  1.7.2020

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: