Ontwerpverslag - LIBE_PR(2020)653810Ontwerpverslag
LIBE_PR(2020)653810

ONTWERPVERSLAG
over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
(2020/2072(INL))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Michal Šimečka

1.7.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: