Projekt sprawozdania - LIBE_PR(2020)653810Projekt sprawozdania
LIBE_PR(2020)653810

  PROJEKT SPRAWOZDANIA
  na temat ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
  (2020/2072(INL))
  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawca: Michal Šimečka

  1.7.2020

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: