Návrh správy - LIBE_PR(2020)653810Návrh správy
LIBE_PR(2020)653810

  NÁVRH SPRÁVY
  o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
  (2020/2072(INL))
  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Michal Šimečka

  1.7.2020

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: