Osnutek poročila - LIBE_PR(2020)653810Osnutek poročila
LIBE_PR(2020)653810

  OSNUTEK POROČILA
  o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
  (2020/2072(INL))
  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Michal Šimečka

  1.7.2020

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: