Návrh zprávy - LIBE_PR(2023)746811Návrh zprávy
LIBE_PR(2023)746811

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: