Förslag till betänkande - LIBE_PR(2023)746811Förslag till betänkande
LIBE_PR(2023)746811

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: