Parlamentní otázka - O-0005/2005Parlamentní otázka
O-0005/2005

Mezinárodní akční plán pro snižování vedlejšího úlovku

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0005/05
kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu
položil poslanec Philippe Morillon za Výbor pro rybolov
Komisi

Podle nejnovějších údajů zveřejněných Organizací pro potraviny a zemědělství OSN (FAO) se ročně na celém světě vyhodí 7,3 milionů tun necílových mořských živočichů v důsledku nedostatečně selektivních technik lovu ryb. V průběhu posledních 10 let bylo z rozpočtu EU každoročně věnováno 8 milionů eur na více než 400 výzkumných projektů, jejichž cílem bylo zvýšení selektivnosti zařízení k lovu, snížení odpadu či kvantifikace dopadu rybolovu na životní prostředí. Nyní je nutné přesunout pozornost na uplatňování tolik potřebných opatření ke snížení vedlejších úlovků.

 

Nechtěné vedlejší úlovky jsou celosvětovým problémem a zůstávají jedním ze zásadních problémů rybolovu v 21. století, který mezinárodní akční plán organizace FAO neřeší. Přijetí mezinárodního akčního plánu pro snižování vedlejších úlovků je nutný a mohl by mít rozhodující úlohu při snížení vedlejšího úlovku na mezinárodní úrovni. Přijetí mezinárodního akčního plánu pro snižování vedlejších úlovků podporuje 180 čelních vědců a nevládních organizací, a několik členských národů organizace FAO již přijalo závazek podpořit tento návrh na příští schůzi Výboru pro rybolov (COFI) organizace FAO, který proběhne v březnu 2005.

 

Dosud se žádný národ nezavázal zastávat při návrhu této iniciativy vedoucí úlohu. Je Evropská komise připravena, vzhledem k tomu, že EU je rybolovnou velmocí, zaujmout vedoucí úlohu při navrhování mezinárodního akčního plánu pro snižování vedlejších úlovků na 26. schůzi výboru COFI organizace FAO? 

 

Je si Komise vědoma, že pokud nebude mezinárodní akční program pro snižování vedlejších úlovků zařazen na pořad jednání organizace FAO v roce 2005, bude nutné čekat do příští schůze výboru COFI v roce 2007?

 

 

Předložení: 28.01.2005

Postoupení: 01.02.2005

Platné do: 08.02.2005