Parlamendi esitatud küsimus - O-0005/2005Parlamendi esitatud küsimus
O-0005/2005

Rahvusvaheline tegevuskava kaaspüügi vähendamiseks

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0005/05
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Philippe Morillon Kalanduskomisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hiljuti avaldatud andmetest selgub, et igal aastal lastakse valimatu kalapüügitegevuse tulemusena vette tagasi 7,3 miljonit tonni mereloomaliike, mis ei ole püügi sihtliigiks.  Viimase kümne aasta jooksul on ELi eelarvest igal aastal eraldatud 8 miljonit eurot enam kui 400 teadusprojekti jaoks, mille eesmärgiks on suurendada püügi selektiivsust, vähendada saakide vette tagasi laskmist või hinnata kalapüügi mõju keskkonnale. On äärmiselt oluline, et nüüd hakataks tähelepanu pöörama kaaspüügi vähendamise meetmetele.

 

Kaaspüük on globaalne probleem ja üks nendest 21. sajandi kalanduse kesksetest teemadest, millele FAO rahvusvahelises tegevusplaanis tähelepanu ei pöörata.  Seega oleks koheselt vaja heaks kiita kaaspüügi vähendamist puudutav rahvusvaheline tegevuskava, kuna sellel võiks rahvusvaheliselt olla tähtis rolli kaaspüügi vähendamisel. 180 maailma juhtivat mereteadlast ja valitsusvälist organisatsiooni toetab kaaspüügi vähendamist puudutava rahvusvahelise tegevuskava heakskiitmist ning mitmed FAO liikmesriigid on lubanud ettepanekut toetada FAO kalanduskomitee järgmisel kohtumisel, mis toimub märtsis 2005. aastal.

 

Seni ei ole ükski riik võtnud selle algatuse ettepaneku tegemist enda kanda.  Arvestades, et EL on maailma juhtivaid kalandusjõude, siis kas Euroopa Komisjon on valmis FAO kalanduskomitee 26. kohtumisel algatama ettepaneku esitamise kaaspüügi vähendamist puudutava rahvusvahelise tegevuskava kohta? 

 

Kas Euroopa Komisjon on teadlik sellest, et kui kaaspüügi vähendamist puudutavat rahvusvahelist tegevuskava ei võeta FAO päevakorda 2005. aastal, siis tuleb selle esitamisega oodata kalanduskomitee 2007. aasta istungini?

 

 

Esitatud: 28.01.2005

Edastatud: 01.02.2005

Vastuse tähtaeg: 08.02.2005