Parlamento klausimas - O-0005/2005Parlamento klausimas
O-0005/2005

Tarptautinis veiksmų planas siekiant sumažinti šalutinio žvejybos laimikio kiekį

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0005/05
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Philippe Morillon Žuvininkystės komiteto vardu
Komisijai

Remiantis naujausiais duomenimis, kuriuos paskelbė Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), kiekvienais metais dėl neatrankinės žvejybos išmetama apie 7,3 mln. tonų nepanaudotos kartu netyčia pagaunamos jūrų gyvūnijos.  Per pastaruosius 10 metų iš ES biudžeto kasmet skiriama 8 mln. eurų finansuoti daugiau kaip 400 mokslinių tyrimų projektų, kurių tikslas – padidinti žūklės įrangos atrankumą žvejybos metu ir taip mažinti vėliau išmetamo netyčia sužvejoto laimikio kiekį arba tiksliai nustatyti žvejybos poveikį aplinkai. Labai svarbu, kad dabar visas dėmesys būtų sutelkiamas ties ypač reikalingų šalutinio žvejybos laimikio kiekio mažinimo priemonių įgyvendinimu.

 

Be to, šalutinis žvejybos laimikis yra visuotinė problema ir išlieka viena iš pagrindinių XXI amžiaus žvejybos problemų, kurių negalima išspręsti, naudojantis Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos tarptautinių veiksmų planu (IPOA).  Skubiai reikia patvirtinti tarptautinių veiksmų planą (IPOA), skirtą šalutinio žvejybos laimikio kiekio mažinimui, kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį tarptautiniu mastu mažinant šalutinį žvejybos laimikį. 180 žymiausių jūrų gyvūnijos specialistų ir nevyriausybinės organizacijos pritaria tarptautiniam veiksmų planui dėl šalutinio žvejybos laimikio sumažinimo, o keletas JT maisto ir žemės ūkio organizacijos šalių narių jau įsipareigojo paremti tokį pasiūlymą artimiausiame JT maisto ir žemės ūkio organizacijos žuvininkystės komiteto (COFI) posėdyje 2005 m. kovo mėn.

 

Kol kas nė viena šalis neįsipareigojo vadovauti teikiant šią iniciatyvą.  Ar atsižvelgiant į tai, kad ES yra daugiausia sužvejojantis subjektas, Europos Komisija įsipareigoja vadovauti teikiant tarptautinių veiksmų planą dėl šalutinio žvejybos laimikio sumažinimo 26-osios JT maisto ir žemės ūkio organizacijos žuvininkystės komiteto (COFI) sesijos metu

 

Ar Komisija pripažįsta, kad tarptautinio veiksmų plano dėl šalutinio žvejybos laimikio kiekio sumažinimo neįtraukus į JT maisto ir žemės ūkio organizacijos 2005 m. dienotvarkę, reikės laukti kitos žuvininkystės komiteto (COFI) sesijos, kuri vyks 2007 metais?

 

 

Pateikta: 28.01.2005

Perduota: 01.02.2005

Atsakyti iki: 08.02.2005