Parlementaire vraag - O-0005/2005Parlementaire vraag
O-0005/2005

  Internationaal actieprogramma ter beperking van bijvangsten

  MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0005/05
  ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
  van Philippe Morillon, namens de Commissie visserij
  aan de Commissie

  Volgens de meest recente gegevens die de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft gepubliceerd, wordt in de hele wereld ieder jaar 7,3 miljoen ton aan onbedoeld gevangen mariene soorten overboord gezet als gevolg van niet-selectieve visserijmethoden. De afgelopen 10 jaar is uit de EU-begroting ieder jaar € 8 miljoen toegekend aan meer dan 400 onderzoekprojecten die gericht waren op vergroting van de selectiviteit van netten, beperking van de overboord gezette hoeveelheden of kwantificering van de gevolgen van de visserij voor het milieu. Het is van levensbelang dat de nadruk thans wordt verlegd naar tenuitvoerlegging van de hoogst noodzakelijke maatregelen ter beperking van bijvangsten.

   

  Voorts vormen bijvangsten een mondiaal probleem en blijven een van de belangrijkste visserijproblemen van de 21ste eeuw die niet worden aangepakt via een internationaal actieprogramma (IA) van de FAO. Er moet dringend een IA worden vastgesteld voor de beperking van bijvangsten en dit zou een cruciale rol kunnen spelen bij de beperking van bijvangsten op internationaal niveau. 180 vooraanstaande specialisten op het gebied van mariene wetenschappen en NGO's pleiten voor vaststelling van een IA inzake beperking van bijvangsten en een aantal lidstaten van de FAO hebben reeds toegezegd een dergelijk voorstel te zullen steunen op de volgende bijeenkomst van de Visserijcommissie van de FAO (COFI) in maart 2005.

   

  Tot dusverre heeft nog geen enkel land toegezegd het voortouw te zullen nemen door dit initiatief voor te stellen. Vindt de Commissie het, daar de EU een belangrijke visserijmogendheid is, derhalve de moeite waard op de 26ste bijeenkomst van de COFI van de FAO het voortouw te nemen door een IA voor te stellen inzake de beperking van bijvangsten?

   

  Erkent de Commissie dat het, indien een IA inzake beperking van bijvangsten niet op de FAO-agenda voor 2005 wordt geplaatst, noodzakelijk zal zijn te wachten tot de volgende COFI-bijeenkomst in 2007?

   

   

  Ingediend: 28.01.2005

  Doorgezonden: 01.02.2005

  Uiterste datum beantwoording: 08.02.2005