Parlamentná otázka - O-0005/2005Parlamentná otázka
O-0005/2005

Medzinárodný akčný plán na zníženie vedľajších úlovkov

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0005/05
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Philippe Morillon v mene Výboru pre rybné hospodárstvo
Komisii

Podľa aktuálnych údajov, ktoré uverejnila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), sa v dôsledku neselektívnych postupov rybolovu v celosvetovom meradle každoročne vyloví naspäť do mora 7,3 milióna ton morských druhov, na ktoré sa rybolov nezameriava.  Rozpočet EÚ počas uplynulých desiatich rokov každoročne prispieval sumou 8 miliónov eur na viac ako 400 výskumných projektov zameraných na zlepšenie selektívnosti rybárskeho náradia, zníženie vedľajších úlovkov a vyčíslenie vplyvu rybolovu na životné prostredie. Je dôležité, aby sa teraz pozornosť sústredila na uplatňovanie veľmi potrebných opatrení na zníženie vedľajších úlovkov.

 

Vedľajšie úlovky sú celosvetovým problémom a naďalej zostávajú jednou zo zásadných otázok rybolovu 21. storočia, ktorou sa medzinárodný akčný plán FAO (IPOA) nezaoberá.  Potreba prijať IPOA na zníženie vedľajších úlovkov je veľmi naliehavá. Tento plán by mohol zohrať kľúčovú úlohu pri znížení vedľajších úlovkov v medzinárodnom meradle. Prijatie IPOA na zníženie vedľajších úlovkov podporuje 180 popredných vedcov a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa morským prostredím a viacero členských krajín FAO sa už zaviazalo podporiť takýto návrh na nasledujúcom stretnutí výboru FAO pre rybolov (COFI) v marci 2005.

 

Zatiaľ sa žiadna krajina nezaviazala navrhnúť túto iniciatívu.  Je Európska komisia, vzhľadom na významné postavenie EÚ v oblasti rybolovu, odhodlaná prevziať vedúcu úlohu a navrhnúť na 26. schôdzi výboru FAO pre rybolov medzinárodný akčný plán na zníženie vedľajších úlovkov?

 

Je si Komisia vedomá toho, že ak sa medzinárodný akčný plán na zníženie vedľajších úlovkov nedostane na program FAO v roku 2005, bude musieť byť odložený až na ďalšiu schôdzu COFI v roku 2007?

 

 

Predložené: 28.01.2005

Postúpené: 01.02.2005

Termín pre odpoveď: 08.02.2005