Parlamentarno vprašanje - O-0005/2005Parlamentarno vprašanje
O-0005/2005

Mednarodni akcijski načrt za zmanjšanje prilova

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0005/05
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložitev: Philippe Morillon, v imenu Odbora za ribištvo
za Komisijo

Po najnovejših podatkih, ki jih je objavila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), se v svetovnem merilu zaradi neselektivne ribolovne dejavnosti letno zavrže 7,3 milijone ton neciljnih morskih vrst.  V zadnjih desetih letih se je iz proračuna EU letno prispevalo 8 milijonov evrov za več kot 400 raziskovalnih projektov, ki so prispevali k izboljševanju selektivnosti orodja, zmanjševanju zavržkov ali ugotavljanju posledic ribolova na okolje. Bistvenega pomena je, da se pozornost preusmeri na izvajanje zelo potrebnih ukrepov za zmanjševanje prilova.

 

Poleg tega je prilov svetovni problem in ostaja eden izmed glavnih problemov ribolova 21. stoletja, ki ga Mednarodni akcijski načrt (IPOA) Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo še ni obravnaval.  Sprejem Mednarodnega akcijskega načrta za zmanjšanje prilova je nujno potreben in bi lahko igral osrednjo vlogo pri mednarodnem zmanjševanju prilova. 180 vodilnih morskih znanstvenikov in NVO zagovarja sprejem Mednarodnega akcijskega načrta za zmanjšanje prilova in več držav članic FAO se je že zavezalo, da bodo na naslednji seji Odbora za ribištvo (COFI) FAO v marcu leta 2005 podprle takšen predlog.

 

Doslej še nobena država ni prevzela te pobude. Ali bi glede na to, da je EU ena izmed najmočnejših ribolovnih sil, Evropska komisija morala prevzeti pobudo pri predlaganju Mednarodnega akcijskega načrta za zmanjšanje prilova na 26. zasedanju Odbora za ribištvo FAO?

 

Ali se Komisija zaveda, da bo v primeru neuvrstitve Mednarodnega akcijskega načrta za zmanjšanje prilova na dnevni red FAO v letu 2005, treba čakati do naslednjega zasedanja Odbora za ribištvo FAO v letu 2007?

 

 

Vloženo: 28.01.2005

Posredovano: 01.02.2005

Rok za odgovor: 08.02.2005