Parlementaire vraag - O-0089/2005Parlementaire vraag
O-0089/2005

Strategie tegen grieppandemie

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0089/05
ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
van Karl-Heinz Florenz, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie

Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0089/2005
Ingediende teksten :
O-0089/2005 (B6-0334/2005)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Volgens de WHO is het zeer waarschijnlijk dat er een grieppandemie gaat uitbreken, al kan niet nauwkeurig worden voorspeld wanneer. Het uiterst pathogene vogelgriepvirus zou zo'n pandemie kunnen veroorzaken. Na mutatie of recombinatie met een humaan griepvirus zou een zeer besmettelijk virus kunnen ontstaan waartegen de bestaande vaccins geen bescherming bieden en waarvoor derhalve een nieuw vaccin zou moeten worden ontwikkeld.

 

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om de volksgezondheid in de Gemeenschap te beschermen? Welke lidstaten hebben nog geen actieplannen ingediend bij de Commissie? Wat zijn de belangrijkste elementen en actoren van een communautaire reactie op een eventuele pandemie? Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat nieuwe informatie onmiddellijk met buurlanden wordt uitgewisseld?

 

Hoe kan de Commissie ervoor zorgen dat er op korte termijn voldoende nieuwe vaccins en antivirale middelen worden geproduceerd en op billijke wijze worden gedistribueerd? Welke maatregelen stelt de Commissie voor ten aanzien van de mobiliteit van EU-burgers om de verspreiding van de pandemie te voorkomen?

 

Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC) een effectieve rol gaat spelen? Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om andere communautaire waarschuwingssystemen te koppelen aan de ECDC, WHO en andere Europese en internationale netwerken en instanties?

 

Is de Commissie van plan een alomvattende communicatiestrategie uit te stippelen om ervoor te zorgen dat het publiek over nauwkeurige en wetenschappelijke informatie beschikt om paniek te voorkomen en om ervoor te zorgen dat er goede hygiënemaatregelen worden getroffen?

 

Heeft de Commissie plannen voorbereid met betrekking tot instellingen waar grote aantallen mensen geconcentreerd zijn? Heeft de Commissie een rampenplan voorbereid voor haar eigen kantoren in Brussel en Luxemburg?

 

 

Ingediend: 11.10.2005

Doorgezonden: 13.10.2005

Uiterste datum beantwoording: 20.10.2005