Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0102/2005

Předložené texty :

O-0102/2005 (B6-0347/2005)

Rozpravy :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 39kWORD 22k
27. října 2005
O-0102/2005

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0102/05

kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu

položili poslanci Szabolcs Fazakas, Terence Wynn a Jan Mulder za Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Radě


  Předmět: Prohlášení státních řídících orgánů

 Odpověď na plenárním zasedání 

Ve svém usnesení o udělení absolutoria za rok 2003 (P6_TA(2005)0092, přijatém dne 12.4.2005) vyjádřil Parlament názor, že po deseti letech negativních prohlášení o věrohodnosti plateb a jednoznačných údajích Účetního dvora o původu většiny pochybení týkajících se řádnosti podkladových operací, je zapotřebí nových nástrojů, aby Komise získala větší přehled o  systémech řízení a kontroly členských států.

 

Parlament drtivou většinou vyslovil souhlas s tím, že nadešel čas založit vztah mezi správními orgány Komise a členskými státy na zásadách dobré veřejné správy    na transparentnosti a odpovědnosti.

 

Parlament konkrétně navrhl, aby každý členský stát poskytl předběžné prohlášení a dodatečné roční prohlášení, jež se týkají využití finančních prostředků EU.

 

Jaké konkrétní kroky podnikla Rada po zjištěních Evropského účetního dvora, pokud jde o původ většiny pochybení týkajících se řádnosti podkladových operací?

 

Je Rada schopná předložit dokumentaci pro své závěry a opatření?

 

Domnívá se Rada, že jsou nutná předběžná a dodatečná prohlášení nejvyšších státních orgánů, jejichž podepsáním se uznává odpovědnost členských států?  Soudí Rada, že jsou tato prohlášení v souladu se článkem 274 Smlouvy o ES?

 

Je Rada toho názoru, že druhá část prvního odstavce článku 274 je stejně důležitá jako první část a že je třeba napravit tuto existující nerovnováhu, která v současné době panuje mezi Radou a Komisí?

 

Oznámí Rada, které členské státy jsou proti zavedení prohlášení státních řídících orgánů?

 

 

Předložení: 27.10.2005

Postoupení: 28.10.2005

Platné do: 18.11.2005

 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí