Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0102/2005

Indgivne tekster :

O-0102/2005 (B6-0347/2005)

Forhandlinger :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 38kWORD 21k
27. oktober 2005
O-0102/2005

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0102/05

jf. forretningsordenens artikel 108

af Szabolcs Fazakas, Terence Wynn og Jan Mulder for Budgetkontroludvalget

til Rådet


  Om: Nationale forvaltningserklæringer

 Besvarelse på plenarmøde 

Parlamentet indtog i sin beslutning om decharge for 2003 (P6_TA(2005)0092, som blev vedtaget den 12.4.2005) den klare holdning, at der efter ti år med en negativ DAS-erklæring og med Revisionsrettens utvetydige erklæring om oprindelsen til de fleste fejl vedrørende de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed var behov for nye instrumenter til at forbedre Kommissionens indsigt i medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer.

 

Parlamentet gav med overvældende flertal udtryk for den holdning, at tidspunktet var kommet til at basere forholdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes administrative myndigheder på principperne for forsvarlig offentlig forvaltning, såsom gennemskuelighed og regnskabspligt.

 

Rent konkret foreslog Parlamentet, at hver medlemsstat på forhånd skulle forelægge en ex ante-oplysningserklæring og en årlig ex post-DAS-erklæring, hvad angår dets anvendelse af EU-midler.

 

Hvilke foranstaltninger har Rådet truffet efter Revisionsrettens konklusioner med hensyn til oprindelsen til de fleste fejl vedrørende de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed?

 

Er Rådet i stand til at forelægge dokumentation for resultaterne af sine foranstaltninger?

 

Mener Rådet, at der er behov for nationale ex ante-oplysninger og ex post-oplysninger fra en højtstående myndighed, på grundlag af hvis underskrift en medlemsstats regnskabspligt skal anerkendes? Og mener Rådet, at sådanne erklæringer fuldt ud er i overensstemmelse med artikel 274 i EF-traktaten?

 

Mener Rådet, at artikel 274, stk. 1, andet punktum, er lige så vigtigt som første punktum i dette stykke, og at den eksisterende manglende balance mellem Kommissionen og medlemsstaterne skal korrigeres?

 

Kan Rådet oplyse, hvilke medlemsstater der er imod indførelsen af nationale forvaltningserklæringer?

 

 

Indgået: 27.10.2005

Videresendt: 28.10.2005

Besvarelsesfrist: 18.11.2005

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik