Parlamenti kérdés - O-0102/2005Parlamenti kérdés
O-0102/2005

Nemzeti vezetőségi nyilatkozatok

SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0102/05
Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján
előterjesztette: Szabolcs Fazakas, Terence Wynn és Jan Mulder a(z) Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében
a Tanácshoz

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0102/2005
Előterjesztett szövegek :
O-0102/2005 (B6-0347/2005)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Miután a Számvevőszék 10 éve negatív igazoló nyilatkozatot ad a kivezetésekről és miután egyértelműen jelezte a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét érintő hibák legtöbbjének eredetét, 2003-as mentesítési állásfoglalásában (P6_TA(2005)0092, elfogadva:2005. 04. 12.) a Parlament világosan leszögezte, hogy úgy véli, hogy ezeket a problémákat kizárólag központilag kialakított ellenőrzéssel nem lehet megoldani, és hogy a jelenlegi helyzet egyértelműen mutatja, hogy új eszközökre van szükség ahhoz, hogy a Bizottság nagyobb betekintést kapjon a tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereibe.

 

A Parlament elsöprő többséggel juttatta kifejezésre azon nézetét, miszerint elérkezett az ideje annak, hogy a Bizottság és a tagállamok igazgatási hatóságai közötti kapcsolatot a helyes közigazgatás, így például az átláthatóság és az elszámoltathatóság elveire helyezzék.

 

A Parlament konkrét javaslata az volt, hogy minden tagállam készítsen egy előzetes közzétételi nyilatkozatot, valamint egy éves utólagos igazoló nyilatkozatot az uniós források felhasználására vonatkozóan.

 

Milyen intézkedéseket tett a Tanács a Számvevőszéknek a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét érintő hibák legtöbbjének eredetére vonatkozó felfedezéseit követően?

 

Be tudja mutatni a Tanács intézkedései eredményeinek dokumentációját?

 

A Tanács szerint szükségesek-e ezek az előzetes és utólagos nemzeti nyilatkozatok, olyan, magas szintű hatóság aláírásával, amely alapján az adott tagállam elszámoltathatósága számonkérhető? Úgy véli-e a Tanács, hogy az ilyen nyilatkozatok teljesen megfelelnek az EK-Szerződés 274. cikkének?

 

Úgy véli-e a Tanács, hogy az EK-Szerződés 274. cikke (1) bekezdésének második fele ugyanolyan fontos, mint ugyanezen bekezdés első fele, és hogy a Bizottság és a tagállamok között fennálló egyenlőtlenségeket ki kell egyenlíteni?

 

Megnevezi-e a Tanács azokat a tagállamokat, amelyek ellenzik a nemzeti irányítási nyilatkozatok bevezetését?

 

 

Előterjesztve: 27.10.2005

Továbbítva: 28.10.2005

A válaszadás határideje: 18.11.2005