Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0102/2005

Predkladané texty :

O-0102/2005 (B6-0347/2005)

Rozpravy :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 39kWORD 22k
27. októbra 2005
O-0102/2005

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0102/05

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položil Szabolcs Fazakas, Terence Wynn a Jan Mulder v mene Výboru pre rozpočtovú kontrolu

Rade


  Vec: Vyhlásenia o národnom hospodárení

 Odpoveď v pléne 

Parlament vo svojom uznesení o udelení absolutória za rok 2003 (P6_TA(2005)0092, prijatom 12.4.2005) vyslovil jasné stanovisko po 10 rokoch s negatívnym vyhlásením o vierohodnosti platieb a jednoznačnými údajmi EDA o pôvode väčšiny chýb v súvislosti s právoplatnosťou a regulárnosťou príslušných transakcií, že sú potrebné nové nástroje zamerané na zlepšenie prehľadu Komisie o riadiacich a kontrolných systémoch členských štátov.

 

Parlament výraznou väčšinou vyjadril svoje stanovisko, že nadišiel čas, aby sa vzťah medzi Komisiou a vládnymi orgánmi členských štátov založil na zásadách dobrej verejnej správy, ako sú transparentnosť a zodpovednosť.

 

Parlament konkrétne navrhol, že pokiaľ ide o využívanie rozpočtových prostriedkov EÚ každý členský štát  by mal urobiť oficiálne verejné vyhlásenie ex ante a ročné vyhlásenie o záruke ex post.

 

Aké opatrenia prijala Rada po zisteniach EDA o pôvode väčšiny chýb v súvislosti s právoplatnosťou a regulárnosťou príslušných transakcií? 

 

Je Rada schopná zdokumentovať výsledky svojich opatrení?

 

Domnieva sa Rada, že existuje potreba vnútroštátnych vyhlásení ex ante a ex-post poskytnutých orgánom na vysokej úrovni, podpisom ktorého by sa mala uznať zodpovednosť príslušného členského štátu? Je Rada presvedčená, že takéto vyhlásenia sú v úplnej zhode s článkom 274 Zmluvy o ES? 

 

Nazdáva sa Rada, že druhá časť prvého odseku článku 274 je rovnako dôležitá ako prvá časť tohto odseku, a že existujúca nerovnováha medzi Komisiou a členskými štátmi sa musí vyrovnať?

 

Vymenuje Rada členské štáty, ktoré sú proti zavedeniu vyhlásení o národnom hospodárení?

 

 

Predložené: 27.10.2005

Postúpené: 28.10.2005

Termín pre odpoveď: 18.11.2005

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia