Parlamentarno vprašanje - O-0102/2005Parlamentarno vprašanje
O-0102/2005

Izjave o državnem upravljanju

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0102/05
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložitev: Szabolcs Fazakas, Terence Wynn in Jan Mulder, v imenu Odbora za proračunski nadzor
za Svet

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0102/2005
Predložena besedila :
O-0102/2005 (B6-0347/2005)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Parlament je v svoji resoluciji o razrešnici za leto 2003 (P6_TA(2005)0092, sprejeti 12.4.2005) zavzel jasno stališče, da se je po 10-ih letih negativne izjave o zanesljivosti plačil in ker je Evropsko računsko sodišče jasno navedlo izvor večine napak v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo poslovnih dogodkov, pojavila potreba po novih instrumentih za večji vpogled Komisije v sisteme upravljanja in nadzora držav članic.

 

Parlament je s prepričljivo večino izrazil stališče, da je prišel čas, da se odnos med Komisijo in upravnimi organi držav članic utemelji na načelih dobre javne uprave, kot sta preglednost in odgovornost.

 

Natančneje povedano, Parlament predlaga, da mora vsaka država članica predložiti predhodno objavo in naknadno letno izjavo o zanesljivosti v zvezi z uporabo sredstev EU.

 

Kakšne ukrepe je sprejel Svet po ugotovitvah Evropskega računskega sodišča glede izvora večine napak v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo poslovnih dogodkov?

 

Lahko Svet predloži dokumentacijo o rezultatih teh ukrepov?

 

Ali Svet meni, da obstaja potreba po predhodnih in naknadnih nacionalnih poročilih upravnih organov, ki bi morali s podpisom priznati odgovornost države članice? In ali meni, da so taka poročila popolnoma v skladu s členom 274 Pogodbe ES?

 

Ali Svet meni, da je drugi del prvega odstavka člena 274 enako pomemben kot prvi del omenjenega odstavka, in da je treba odpraviti obstoječe neravnovesje med Komisijo in državami članicami ?

 

Ali bo Svet imenoval države članice, ki nasprotujejo uvedbi izjav o državnem upravljanju?

 

 

Vloženo: 27.10.2005

Posredovano: 28.10.2005

Rok za odgovor: 18.11.2005