Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0112/2005Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0112/2005

EU's holdning til den cubanske regering

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0112/05/ændr.1
jf. forretningsordenens artikel 108
af Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino og Marco Pannella for ALDE-Gruppen
til Rådet

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0112/2005
Indgivne tekster :
O-0112/2005 (B6-0675/2005)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

For Europa-Parlamentet forekommer det utroligt, at man i Cuba stadig fængsler folk på grund af deres idealer og fredelige politiske virksomhed. Det er navnlig uacceptabelt og chokerende, at nogle af disse politiske fanger, som er i en meget dårlig helbredstilstand, ikke får den hjælp, de har behov for. Nogle af dem er faktisk døende.

 

EP har ved flere lejligheder bekræftet sin faste holdning til dette spørgsmål, senest i sin beslutning af 17. november 2004, hvor det understregede, at "respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder [er] væsentlige forudsætninger for en eventuel ændring af Den Europæiske Unions fælles holdning om Cuba og de foranstaltninger, der blev vedtaget enstemmigt den 5. juni 2003" (dvs. indførelse af sanktioner på grund af tilbageholdelsen og fængslingen af 75 systemkritikere og den efterfølgende summariske henrettelse af tre bortførere).

 

I januar 2005 ændrede Rådet sin politik over for den cubanske regering. Håbet om en mere åben holdning fra Castro-regimets side er øjensynlig ikke blevet opfyldt. Tværtimod er menneskerettighedssituationen forværret.

 

Rådet konstaterer i sin erklæring af 13. juni 2005, at "der ikke sker tilfredsstillende fremskridt med respekten for menneskerettighederne i Cuba". Det konkluderer ikke desto mindre, at "de foranstaltninger, der blev truffet den 5. juni 2003, forbliver suspenderet". Hvilke initiativer er Rådet indstillet på at tage med henblik på at fremme respekten for menneskerettighederne og opnå reelle fremskridt i retning af et pluralistisk demokrati i Cuba?

 

Mener Rådet i lyset af den seneste tids begivenheder (udvisning af europæiske parlamentsmedlemmer, vedvarende undertrykkelse af systemkritikere) stadig, at resultaterne af den nye politik er tilfredsstillende, og at dets nuværende politik over for de cubanske myndigheder er den rigtige strategi for en forbedring af situationen i Cuba?

 

 

Indgået: 07.12.2005

Videresendt: 08.12.2005

Besvarelsesfrist: 29.12.2005