Parlamentin kysymys - O-0112/2005Parlamentin kysymys
O-0112/2005

EU:n kanta Kuuban hallitukseen toimiin

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0112/05/tark.1
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino ja Marco Pannella, ALDE-ryhmän puolesta
neuvostolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0112/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0112/2005 (B6-0675/2005)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin mukaan on mahdotonta käsittää, että Kuubassa vangitaan edelleen ihmisiä heidän ideologiansa ja rauhanomaisen poliittisen toiminnan takia. Erityisen järkyttävää on se, että jotkut näistä poliittisista vangeista eivät saa tarvitsemaansa apua eivätkä lääkkeitä, mikä on joissakin tapauksissa johtanut jopa hengenvaaraan.

 

Edellisten kannanottojensa mukaisesti EP korosti marraskuussa 2004 antamassaan päätöslauselmassa, että "merkittävä edistys demokratian ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisessä saarella ovat välttämättömiä ehtoja sille, että Euroopan unioni mahdollisesti muuttaisi yhteistä kantaansa Kuubasta ja 5. kesäkuuta 2003 yksimielisesti sovittuja toimia" (ts. seuraamukset, joita asetettiin sen jälkeen, kun 75 toisinajattelijaa pidätettiin ja vangittiin ja kolme kaappaajaa teloitettiin ilman oikeudenkäyntiä).

 

Tammikuussa 2005 neuvosto muutti politiikkaansa Kuuban hallitukseen nähden. Toiveet Castron hallinnon avoimemmasta asenteesta eivät nähtävästi ole täyttyneet, vaan päinvastoin, ihmisoikeustilanne on huonontunut entisestään.

 

Neuvosto ilmoittaa 13. kesäkuuta 2005 antamassaan julkilausumassa, että Kuuban ihmisoikeudet eivät ole edistyneet tyydyttävällä tavalla. Se toteaa kuitenkin, että 5. kesäkuuta 2003 päätettyjä toimia ei edelleenkään panna täytäntöön. Millaisia aloitteita neuvosto on halukas tekemään edistääkseen ihmisoikeuksien kunnioitusta ja moniarvoiseen demokratiaan siirtymistä Kuubassa?

 

Voiko neuvosto ajatella vieläkin ja erityisesti äskettäisten tapahtumien valossa (Euroopan parlamentin jäsenten karkottaminen, toisinajattelijoiden jatkuva painostus), että uuden politiikan tulokset ovat tyydyttäviä ja että sen nykyinen Kuubaa koskeva politiikka on asianmukainen lähestymistapa Kuuban tilanteen parantamista silmällä pitäen?

 

 

Jätetty: 07.12.2005

Välitetty: 08.12.2005

Määräaika: 29.12.2005