Parlamentin kysymys - O-0007/2006Parlamentin kysymys
O-0007/2006

Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0007/06
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Giles Chichester, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta
neuvostolle

Menettely : 2006/2530(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0007/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0007/2006 (B6-0009/2006)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EU:n energiankulutuksen arvioidaan kasvavan 22 prosentilla ajanjaksolla 1990–2020. Varsinkin EU:n öljynkulutus kasvaa huolimatta öljyllä toimivien laitteiden energiaintensiteetin 50 prosentin laskusta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä teollisuudessa, liikenteessä, lämmityksessä ja sähköntuotannossa. EU:n kaasunkysyntä on noussut huomattavasti sekä absoluuttisesti että muihin polttoaineisiin nähden siten, että sen markkinaosuus on noussut kymmenessä vuodessa 18 prosentista 24 prosenttiin vuonna 2003, ja sen arvioidaan olevan 27 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. EU:n tuontiriippuvuuden on arvioitu nousevan 71 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja EU:n jäsenvaltioiden energiatarpeiden kanssa kilpailevien kolmansien maiden kysyntä nousee.

 

  1. Mitä neuvosto aikoo tehdä reagoidakseen asianmukaisesti energiankysynnän viimeaikaiseen kasvuun ja geopoliittisiin ja diplomaattisiin vakausriskeihin? Miten tulevaisuudessa voidaan turvata EU:n riippumattomat energiatoimitukset (öljy- ja kaasutarpeet)?

 

  1. Mitä muita energianlähteitä voidaan käyttää kestävyys, kilpailukyky ja toimitusvarmuus huomioon ottaen, jos öljy- ja kaasutoimitukset vähenevät tai jos toimitukset ovat vaarassa geopoliittisten seikkojen vuoksi?

 

  1. Mikä on neuvoston mielipide energiatoimitusten varmuutta koskevien vuoden 2012 jälkeisten Kioto-neuvottelujen vaikutuksesta ja EU:n kilpailukyvystä (Lissabonin tavoitteet)?

 

 

Jätetty: 02.02.2006

Välitetty: 03.02.2006

Määräaika: 24.02.2006