Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0008/2006Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0008/2006

EU's energiforsyningssikkerhed

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0008/06
jf. forretningsordenens artikel 108
af Giles Chichester for Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Kommissionen

Procedure : 2006/2530(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0008/2006
Indgivne tekster :
O-0008/2006 (B6-0010/2006)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

EU's energiforbrug forventes at vokse med 22% i perioden fra 1990 til 2020. Navnlig EU's olieforbrug vokser på trods af, at energiintensiteten for olieforbrugende apparater er faldet med 50% og der indenfor industri, transport, opvarmning og el-produktion bruges vedvarende energi. EU's efterspørgsel efter gas er steget markant både i absolutte tal og i forhold til andre brændstoffer, hvor markedsandelen over 10 år er vokset fra 18% til 24% i 2003 og forventes at nå 27% i 2020. EU's afhængighed af import forventes at stige til 71% frem til 2030 og der vil være en øget efterspørgsel fra tredjelande, som vil konkurrere med medlemsstaterne om energi.

 

  1. Hvad agter Kommissionen at gøre for at reagere på passende vis på de seneste udviklinger med hensyn til på den ene side den voksende energiefterspørgsel og på den anden side de geopolitisk strategiske og diplomatiske farer for stabiliteten? Endvidere hvordan kan EU's uafhængige energiforsyning (olie- og gasforbrug) fremover sikres?

 

  1. Hvad angår bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed, hvilke andre energikilder kan der benyttes, hvis olie- og gasforsyningerne bliver mindre eller hvis geopolitiske forhold bringer forsyningerne i fare?

 

  1. Hvad mener Kommissionen om indvirkningen af post-2012 Kyoto-forhandlingerne om energiforsyningssikkerhed og EU's konkurrenceevne (Lissabon-målsætningerne)?

 

 

Indgået: 02.02.2006

Videresendt: 06.02.2006

Besvarelsesfrist: 13.02.2006