Parlamenta jautājums - O-0008/2006Parlamenta jautājums
O-0008/2006

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0008/06

Procedūra : 2006/2530(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0008/2006
Iesniegtie teksti :
O-0008/2006 (B6-0010/2006)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesniedzis Giles Chichester, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Komisijai

 

Temats Energoapgādes drošība Eiropas Savienībā

 

Paredz, ka enerģijas patēriņš ES laika posmā no 1990. līdz 2020. gadam pieaugs par 22%. Īpaši pieaugs naftas patēriņš, neskatoties uz enerģijas intensitātes samazinājumu par 50% naftas iekārtās un atjaunīgo enerģiju izmantošanu rūpniecībā, transportā, apkurē un elektroenerģijas ražošanā. Pieprasījums pēc gāzes Eiropas savienībā ir ievērojami audzis gan absolūtā izteiksmē, gan saistībā ar citām degvielām, kamēr gāzes tirgus daļa desmit gadu laikā līdz 2003. gadam ir pieaugusi no 18% līdz 24% un līdz 2020. gadam ir gaidāms pieaugums par 27%. Lēš, ka līdz 2030. gadam ES atkarība no importa pieaugs līdz 71% un palielināsies pieprasījums no trešajām valstīm, kas konkurēs par ES dalībvalstīm nepieciešamās enerģijas piegādi.

 

  1. Ko Komisija darīs, lai attiecīgi reaģētu uz pēdējā laika attīstību, kad, no vienas puses, pieaug pieprasījums pēc enerģijas, bet, no otras, palielinās ģeopolitiski stratēģiskās un diplomātiskās stabilitātes risks? Bez tam, kā iespējams nodrošināt neatkarīgu ES energoapgādi (vajadzība pēc naftas un gāzes) nākotnē?

 

  1. Ņemot vērā piegādes ilgstpējīgumu, konkurētspēju un drošību, kādus citus enerģijas avotus var izmantot, ja samazināsies naftas un gāzes krājumi vai ja ģeopolitisks risks padarīs piegādi nedrošu?

 

  1. Kāds ir Komisijas viedoklis attiecībā uz Kioto sarunu par energoapgādes drošību un ES konkurētspēju (Lisabonas mērķi) ietekmi pēc 2012. gada?

 

 

Iesniegts: 02.02.2006

Nosūtīts: 06.02.2006

Termiņš atbildei: 13.02.2006