Parlamentarno vprašanje - O-0008/2006Parlamentarno vprašanje
O-0008/2006

Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0008/06
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložitev: Giles Chichester, v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
za Komisijo

Postopek : 2006/2530(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0008/2006
Predložena besedila :
O-0008/2006 (B6-0010/2006)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Poraba energije v EU bo v obdobju od 1990 do 2020 predvidoma narasla za 22%. V EU zlasti narašča poraba nafte kljub 50-odstotnemu zmanjšanju energetske intenzivnosti naprav na nafto in uporabi obnovljivih goriv v industriji, prometu, za ogrevanje in proizvodnjo električne energije. Opazno se je v EU povečalo povpraševanje po plinu, tako gledano absolutno kot v primerjavi z drugimi gorivi, in sicer se je tržni delež plina v desetih letih povečal z 18% na 24% v letu 2003 in bo do leta 2020 predvidoma dosegel 27%. Odvisnost EU od uvoza se bo do leta 2030 predvidoma povečala na 71%, povečalo pa se bo tudi povpraševanje v tretjih državah, ki bodo tekmovale za energijo, potrebno državam članicam EU.

 

  1. Kaj bo storila Komisija, da bi se primerno odzvala na najnovejše dogajanje pri rastočem povpraševanju po energiji na eni strani in na geopolitična, strateška in diplomatska tveganja za stabilnost na drugi? Kako bi lahko v prihodnosti zagotovili neodvisno preskrbo EU z energijo (potrebe po nafti in plinu)?

 

  1. Katere druge vire energije bi lahko izkoriščali ob upoštevanju trajnostnega razvoja, konkurenčnosti in zanesljivosti preskrbe, če se zmanjšajo zaloge nafte in plina ali če na preskrbo vplivajo geopolitična tveganja?

 

  1. Kaj meni Komisija o učinku kjotskih pogajanj po letu 2012 na zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost EU (lizbonski cilji)?

 

 

Vloženo: 02.02.2006

Posredovano: 06.02.2006

Rok za odgovor: 13.02.2006