Parlamentin kysymys - O-0067/2006Parlamentin kysymys
O-0067/2006

  Ympäristönsuojelu: rikosten torjunta, rikokset ja rangaistukset

  SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0067/06
  työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
  neuvostolle

  Menettely : 2006/2642(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-0067/2006
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-0067/2006 (B6-0438/2006)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Komissio esitti 13. maaliskuuta 2001 ehdotuksen direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin.

   

  Esittelijäksi nimitettiin Ria Oomen-Ruijten, ja hänen ensimmäisen käsittelyn mietintönsä hyväksyttiin täysistunnossa 9. huhtikuuta 2002.

   

  Samana päivänä luonnoksesta neuvoston puitepäätökseksi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa Euroopan parlamentti pyysi neuvostoa olemaan hyväksymättä puitepäätöstä ennen kuin komission ehdottama direktiivi on annettu.

   

  Neuvosto ei kuitenkaan missään vaiheessa tehnyt poliittista sopimusta tästä direktiiviehdotuksesta vaan hyväksyi sen sijaan mieluummin kolmannen pilarin puitepäätöksen samasta aiheesta (27. tammikuuta 2003 tehty neuvoston puitepäätös 2003/80/YOS ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin, EUVL  L 29, 5.2.2003, s. 55; "puitepäätös").

   

  Komissio ja parlamentti riitauttivat ratkaisun yhteisöjen tuomioistuimessa, ja 13. syyskuuta 2005 tuomioistuin peruutti puitepäätöksen.

   

  Mitä neuvosto aikoo tehdä tuomioistuimen päätöksen jälkeen?

   

   

  Jätetty: 21.06.2006

  Välitetty: 22.06.2006

  Määräaika: 13.07.2006